Ανθρώπινο Δυναμικό

human-resources1Στην εταιρία Ρεφενές Πυρίμαχα οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Βασική προτεραιότητα μας είναι η διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού, ως εκ τούτου απασχολούμε μια πλήρη ομάδα από ταλαντούχα και εξειδικευμένα στελέχη, με πολλά χρόνια αναγνωρισμένης εμπειρίας.

Οι προσπάθειές μας προσανατολίζονται στη βοήθεια των ανθρώπων μας με στόχο την επίτευξη των προσωπικών και εταιρικών τους στόχων. Το προσωπικό μας αποτελείται από επαγγελματίες με υψηλά προσόντα που εργάζονται από κοινού για έναν αμοιβαίο στόχο. Έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε βέλτιστες λύσεις στα πυρίμαχα, στον τομέα των υπηρεσιών εγκατάστασης και επισκευής, μέσω της εξειδικευμένης μας ομάδας που αποτελείται από μηχανικούς και τεχνικούς με πολυετή εμπειρία.

Η εταιρία παρέχει ίσες ευκαιρίες και δημιουργεί ένα αρμονικό περιβάλλον εργασίας μεταξύ των ανθρώπων της. Ταυτόχρονα, έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει συγκεκριμένες πολιτικές που εξασφαλίζουν την συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος μας είναι να εμπλουτίζουμε συνεχώς την επαγγελματική / τεχνική γνώση και τις δεξιότητες του προσωπικού μας, μέσω στοχευμένων σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων.

Βασικό στοιχείο της πολιτικής μας είναι να προωθούμε τις αξίες της ευθύνης, του σεβασμού, της ευγένειας, της εντιμότητας, της ακεραιότητας και της δικαιοσύνης προς συναδέλφους, πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές.