Ασφάλεια και Υγεία

Health and safetyΟ ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της εταιρίας μας αποτελεί βασική αρχή για την περαιτέρω ανάπτυξη μας. Στην Ρεφενές Πυρίμαχα A.E. λειτουργούμε σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες σε θέματα υγείας και ασφάλειας, επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο ενώ παράλληλα αναπτύσσουμε νέες ιδέες που βελτιώνουν διαρκώς τις συνθήκες εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό εξελίσσουμε διαρκώς καινούριες στρατηγικές με βασικό άξονα την ελαχιστοποίηση των κινδύνων εργασίας και την εξάλειψη των ατυχημάτων. Από το 2010 εφαρμόζουμε το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας το οποίο ειναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001 του φορέα πιστοποίησης EUROCERT.

Κύριοι στόχοι της πολιτικής μας είναι:

  • Η εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και υγείας σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας καθώς και η λήψη των κατάλληλων αποφάσεων για την σωστή τήρηση τους.
  • Η συνεχής εκπαίδευση όλου του προσωπικού σε θέματα υγείας και ασφάλειας ώστε ο καθένας να μπορεί να συνεισφέρει με νέες ιδέες στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
  • Η αξιολόγηση κι η εύρεση νέων πιθανών πηγών κινδύνων καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση τους από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.
  • Η συνεχής προώθηση της ασφάλειας και της υγείας του προσωπικού με στόχο την βελτίωση των εργοταξιακών συνθηκών και της συνεργασίας με τους πελάτες μας.

Για την εξυπηρέτηση του στόχου αυτού η εταιρία μας επενδύει συνεχώς σε τεχνικές, μέσα και υλικές υποδομές, καθώς και στην ανάπτυξη έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού που θα συμβάλει στην πρόληψη ατυχημάτων.