Τσιμέντο

Εμπειρία σε Εργοστάσια Παραγωγής Τσιμέντου

Το τσιμέντο είναι σήμερα ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα υλικά στην οικοδομική βιομηχανία. Χρησιμοποιείται στην παραγωγή πολλών δομών που συνθέτουν το σύγχρονο κόσμο, όπως σε κτίρια, γέφυρες, λιμάνια και δρόμους. Η συνεχής ζήτηση για όλες αυτές τις δομές καθιστά το τσιμέντο το πιo διαδεδομένο τεχνητό υλικό στον κόσμο.

Δεδομένου ότι η εταιρία μας εργάζεται επί δεκαετίες στον τομέα της παραγωγής τσιμέντου, έχουμε ισχυρή γνώση και εμπειρία και είμαστε πλήρως εξοικειωμένοι με τις απαιτητικές ανάγκες της βιομηχανίας τσιμέντου. Είμαστε λοιπόν σε θέση να παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις επιμέρους προδιαγραφές και προσδοκίες σας. Με γνώμονα τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τους πελάτες μας σχετικά με τη διαδικασία και τις παραμέτρους της παραγωγής, μελετούμε και σχεδιάζουμε την πιο κατάλληλη μονωτική επένδυση για κάθε απαίτηση με τα πιο επαρκή σχέδια, ποιότητες και σχήματα.

Η εταιρία μας έχει μακροχρόνιες συνεργασίες με τσιμεντοβιομηχανίες και έχει εκπληρώσει ένα μεγάλο αριθμό έργων (ανακατασκευές, shutdowns, συντηρήσεις) με απόλυτη επιτυχία, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στην ποιότητα και την ασφάλεια.

Η εταιρία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην εφαρμογή όλων των ειδών των πυριμάχων υλικών, συμπεριλαμβανομένων των: τοποθέτηση τούβλων, pneumatic gunning, εκτόξευση σκυροδέματος, ramming, pumping, vibrocast και χύτευση του μπετόν, και προϊόντα κεραμικών ινών. Η ομάδα μας εργάζεται επί τόπου σε εργοτάξιο και προσφέρει όλη την απαραίτητη μηχανική υποστήριξη, την εργασία, τον εξοπλισμό, τα υλικά και την εποπτεία για να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές σας.

cementΥπηρεσίες σε Εργοστάσια Τσιμέντου

Στον τομέα του Τσιμέντου, η εταιρία Ρεφενές Πυρίμαχα είναι η πρώτη επιλογή των βασικών παραγόντων της αγοράς για την προμήθεια υλικών και τις υπηρεσίες εφαρμογής. Στην εταιρία Ρεφενές Πυρίμαχα εφοδιάζουμε, κατασκευάζουμε, επιβλέπουμε και παρέχουμε τεχνική υποστήριξη πελατών στον τομέα του τσιμέντου προσφέροντας:

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ

 • Βυθομέτρηση
 • Αποξήλωση της σαθρής πυρίμαχης επένδυσης και κατεδάφιση
 • Επιλογή και προμήθεια υλικών
 • Εφαρμογή νέας πυρίμαχης επένδυσης στον κλίβανο
 • Δόμηση τούβλων (κόλλα, καλούπι, βίδες)
 • Αποξήλωση και εφαρμογή πυρίμαχης επένδυσης στον καυστήρα  (κάθετη & οριζόντια)
 • Προμήθεια υλικού, χύτευση και τοποθέτηση πλακών εξόδου

cement1ΨΥΚΤΗΣ

 • Αποξήλωση της σαθρής πυρίμαχης επένδυσης
 • Επιλογή, προμήθεια και εφαρμογή πυριμάχων (cast/gunite/spraycast) στον ψύκτη και στην κεφαλή
 • Μελέτη, προμήθεια και τοποθέτηση των αγκυρίων
 • Κατασκευή παταριών ψύκτη

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΣ

 • Αποξήλωση της σαθρής πυρίμαχης επένδυσης του προθερμαντή, της γλύστρας, των κυκλώνων και του τριτογενή αγωγού
 • Επιλογή, προμήθεια και εφαρμογή πυριμάχων στον προθερμαντή, την γλύστρα, τους κυκλώνες και τον τριτογενή αγωγό
 • Μελέτη, προμήθεια και τοποθέτηση των αγκυρίων
 • Κατασκευή παταριών ψύκτη

preheater

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣgs

 • Θερμικές μελέτες
 • Διαχείριση πυριμάχων υλικών (αξιολόγηση, επιλογή, προμήθεια και πιστοποίηση υλικών)
 • Επιθεώρηση πυριμάχων
 • Aποξήλωση πυριμάχων και κατεδαφίσεις
 • Κατασκευή ειδικών προκατασκευασμένων τεμαχίων
 • Ξήρανση πυρίμαχων επενδύσεων
 • Τσιμεντενέσεις, ενίσχηση κτιρίων με gunite και ρητινενέσεις
 • Καθαρισμός σιλό