ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

certification Πιστοποιημένοι από τον OHSAS 18001:2007 του φορέα πιστοποίησης EUROCERT από το 2010, δεσμευόμαστε ρητά για την εφαρμογή και διατήρηση όλων των απαιτούμενων πρακτικών του συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους των εργασιών  και υποσχόμαστε την αδιάκοπη προσπάθειά μας για τη συνεχή βελτίωση και εξέλιξή τους. Η εταιρία Ρεφενές Πυρίμαχα διασφαλίζει ότι το προσωπικό της εργάζεται πάντοτε με ασφάλεια και σιγουριά, δίνοντας προτεραιότητα στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτισή του στις νέες τεχνολογίες και διαδικασίες (π.χ. πιστοποίηση για εργασία σε ύψος, για εργασία σε κλειστό χώρο, κ.λπ.)